Máy dò tạp chất X-ray là một công nghệ kiểm tra thực phẩm tiên tiến sử dụng tia X-ray để kiểm tra và phát hiện các tạp chất kim loại hoặc phi kim loại trong...